Geleneksel Oyunlar, Gerçek Oyunlar

Birdir Bir Oyunu

Oyuncu Sayısı: 4 veya daha fazla kişi
Oyuna başlamadan önce çocuklar veya gençler aralarında birini “ebe” seçerler. Önce, oyunda ebenin duracağı yer belirlenir, sonra ebenin haricindeki 9 kişinin, ebeden en az 20-25 adım ötede duracakları yer belirlenir ve hepsi 3-4 adım aralıklarla dizilerek, bir hat teşkil ederler. Ebe eğilip belini kamburlaştırır, atlama yapacak 9 çocuk tekerlemenin kendi numarasına ait kısmını tam ebenin üzerinden atlarken söyler, devam ederek diğerlerinin üzerinden de atlar, en sona geldiğinde kendisi de eğilir.

Tekerleme şöyledir: Birinci sıradaki ebenin üzerinden “birdirbir” deyip atlar ve 3-4 adım ileride o da eğilerek sırtını kamburlaştırır. Ardından ikinci sıradaki koşarak ebenin üzerinden “ikidir iki, ormandaki tilki” deyip atladıktan sonra devam edip, diğerin üzerinden de atlar ve en sona geldiğinde o da eğilir. Devamında sırayla 3.’sü “üçtür üç, yapması güç”, 4.’sü “dörttür dört, öt kuşum öt”, 5.’si “beştir beş, işte kafes”, 6.’sı “altıdır altı, yaptım kahvaltı”, 7.’si “yedidir yedi, yemeğimi yedi”, 8.’si “sekizim seksek, yere düşen eşşek”, en son 9.’su, “dokuzum durak, nerede oturak?” diyerek, ebenin üzerinden ve devamında diğerlerinin üzerinden atlar.

Bu durum birisinin atlayamayışına kadar devam eder. Atlayamayıp düşen, ebe seçilir. Ebe, ebelikten kurtulmaya çalışır. Bunun için yüksek eğilerek ve arkadaşları üzerinden atlarken biraz daha yükselip, onlardan birinin atlayamamasını bekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir