Geleneksel Oyunlar, Gerçek Oyunlar

Yedi Kiremit Oyunu

Oyuncu Sayısı: 16-20 kişi
Oyun Materyali: 7 adet düz kiremit parçası, tek elle kavranabilecek bir adet top

İki oyuncu grubu oluşturulur. Kiremitler önceden belirlenen noktaya üst üste dizilir ve belli uzaklığa çizgi çizilir. Ebe olmayan grubun atıcısı kiremitleri devirmek için, atış yapar. Kiremitlerden en az birisini düşürmek zorundadır. Atıcının üç hakkı bulunmaktadır. Kiremitler düşmezse, ebelik diğer takıma geçer. Kiremitler devrildikten sonra atış yapan grup, hızlıca kaçar. Ebe grubun elemanları topu diğer grubun üyelerine isabet ettirmeye çalışır. Karşı grubun üyelerinin tamamı dışarıda kalıncaya kadar oyun devam eder. Rakip takım ise, topla vurulmadan, kiremitleri dizmeye çalışır. Bu durumda da oyun son bulur ve yeni oyuna başlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir